Så blir du kvitt möglet i husvagnen på bästa vis

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en god idé att förvara den inne när man inte använder den. Det för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver även näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan dessutom växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig stort samt luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör även veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört känna lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av olika luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det dessvärre kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även utföra en del andra saker för att motverka både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inne. På så vis undviker man inte enbart att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en bra idé att rengöra husvagnen ingående innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, eftersom det då ofta är flera människor som lever på en mycket minimal yta, vilket kan resultera i illa lukt, fukt och i åtskilliga led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.