Mossa på tak och takpannor

Inte nog med att ett hus med mossa på taket kan ge ett träligt intryck det kan dessutom påverka husvärdet, Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan dessutom leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har därför lett till att mossor av diverse slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på hustak. Mossa är en härdad växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig också då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte bara återuppstånden mossa när det blir blött, det blir också mer mossa än tidigare.

Mossa uppskattar att växa över tak som gärna ligger i skugga, exempelvis på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kyligt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna orsak är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det främsta sättet att undkomma mossa på taket är att verka i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver givetvis inte hugga ner träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger ovan huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa frånvarande är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring på takpannorna. Det hjälper inte lika bra ifall man har befintlig mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan för hand en torr dag. Därpå kan man möjligen använda sig av medel som eliminerar mossan. De bör dock användas med stor försiktighet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader innan – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allting.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.