Ta hjälp av en mögelhund för att bli av med möglet

För att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt kan man ta hjälp av en mögelhunds fantastiska luktsinne. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö annorlunda saker man kan träna en hund för. Eftersom hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig bristfällig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Om man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det första steget att ta reda på exakt var möglet finns.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en påtaglig mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan förekomma mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör ha en rejäl träning, där grundutbildningen är runt åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som även kommer att vara mögeltekniker. Det är således, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att genomföra dem, d.v.s. i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att upptäcka och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att inse vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet också det mest radikala, att helt enkelt ta bort allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och annan mikrobiell påväxt är det angeläget att åtgärda orsaken. Torka utrymmet noggrant med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är bra. Avlägsna växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp
eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra passande för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att lära sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en fantastisk medarbetare i sin mögelhund.