Bli av med mossa med hjälp av effektiva metoder

Det finns en uppsjö olika medel mot mossa, men frågan är om de faktiskt fungerar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra slantar konsumenten får betala för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord och för stora mängder vatten. Mossa kan dessutom börja gro på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett bekymmer eftersom mossa behåller vatten och när temperaturen går ner till frysgrader kan det leda till att pannorna spricker. Alltså är det viktigt för takets bästa att man inte ger utrymme för mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp via en stege och skrapa bort mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man ändå tycker att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, för att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, i synnerhet där de inte är önskade. Det är emellertid kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll och god dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Ifall man vill ha en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt samt välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste göra ofta, helst två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed även binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan uträtta på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker för drygt 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den inom kort att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.