En jämförelse mellan mossor och lavar

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor har bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att växa där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan dessutom växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro på taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Det innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa suger upp vatten via konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan brista när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det betydelsefullt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och därför inte börjar utvidga.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat gro över taket. Det ultimata sättet är att eliminera mossan för hand, men det är ett relativt enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en helt ordinär färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort enbart lite mer kraft och envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande besvär. Att mossa fått övertaget beror närapå alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Ifall man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre komponenter som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat samt mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak med tanke på att de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan ett par organismer. De trivs där det är ljust samt torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta mycket känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har flera användningsområden, exempelvis förekommer det traditioner som påbjuder hantering av lav i brödbakning och islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav skänker en mustig och vacker rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med hjälp av Fulstopp
.