Har du drabbats av hussvamp som du vill ta bort?

Att sanera hussvamp är ett omfattande och omständligt projekt – det finns inget lätt sätt att bli av med denna fruktade svamp. Därför bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är simpelt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger vanligtvis latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut farligaste för virke och träkonstruktioner. Det har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att expandera krävs det fukt och vanligtvis är det flera svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det stundvis svårt att separera hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Vanligtvis pratar man om dålig lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med stöd av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan handla sig om många miljarder sporer. Svampen kan även spridas kvickt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att fundera på när det handlar om hussvamp är att reducera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att få det så torrt som möjligt. Det är angeläget att framhäva att torka inte tar död på hussvamp utan endast gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara radikal – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – ifall funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt det borttagna materialet genast för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!